2024

Erdvinės sakralinės muzikos koncertas Cantus in 5 D

Balandžio 7 d. 12.15 val. Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje

Keturi kompozitoriai, šalyje žinomi ne vien savo sakraline kūryba, sakralinius kūrinius chorui pristatys naujame kontekste: choro „Vilnius“ giedojimas bus palydimas skambančių įvairiausių garsų bei neįtikimiausių instrumentinių skambesių, sklindančių iš skirtingų erdvės vietų, atskleidžiančių autoriaus sumanymą. Visa tai bus atliekama pasitelkiant naujausius muzikinius techninius sprendimus bei erdvinio garso technologijas.

Projektas iš dalies finansuojamas Vilniaus m. savivaldybės

KONCERTO PROGRAMA

Mantautas Krukauskas
Kantičkos: Marija Magdalena, Juozapai šventas
Malda

Algirdas Martinaitis
Agnus Dei Gailestingumo Mišių

Arūnas Navakas
Du himnai švč. M. Marijai: 
Tu išskirta 
Paimta į dangų

Gintaras Samsonas
Kyrie
Viešpatyje prieglobstis mano (Komunija)
Missa pro Patria

Atlieka: Valstybinis choras „Vilnius“, G. Krukauskas, M. Krukauskas, G. Samsonas (elektronika)

Dirigentas Artūras Dambrauskas

Mantautas Krukauskas

The Prayer (Malda) chorui ir imersinei gyvajai elektronikai yra įkvėpta tradicinio bažnytinio giedojimo. Kūrinys parašytas pagal Psalmės 130 (129), žinomos kaip De profundis, tekstą. The Prayer į vieningą garso peizažą apjungia monodinio dainavimo ir aleatorinius principus. Gyvo choro garsas yra erdviškai išskleidžiamas aplink klausytoją ir transformuojamas granuliniais bei spektriniais efektais. Kūrinys pirmą kartą atliktas kartu su Latvijos radijo choru festivalyje Decibels 2022 m. kovo mėn.

Giesmės iš projekto Kantičkos lietuviškos, inicijuoto dirigento Povilo Vanžodžio siekiant Lietuvos sakralinės muzikos reaktualizavimo. Programa pirmą kartą įgyvendinta Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ 2021 m.

Arūnas Navakas

Du himnai Mergelei Marijai: 

Tu išskirta 

Paimta į dangų

Juos palydi balsai, skambantys virš mūsų – dangaus paukščiai.

Algirdas Martinaitis

Agnus Dei mišriam chorui ir elektronikai (2011)

Tai viena dalis iš kūrinio Gailestingumo mišios.

Kūrinys turi kelis atlikimo variantus: chorui a capella; chorui, mecosopranu ir orkestrui, kuris buvo atliktas sausio 13-osios aukų atminimo koncerte (2015). Koncerto metu skambės versija su elektronika.

Gintaras Samsonas

Kyrie ir Viešpatyje prieglobstis mano (Komunija) – tai dvi Missa pro Patria (Mišios už Tėvynę) dalys. Mišios buvo sukurtos 2016 m. ir atliktos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, šv. Mišiose, skirtose Mindaugo karūnavimo dienai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25 – osioms metinėms.

Skambės versija chorui ir imersinei elektronikai. 

Kyrie (Viešpatie, pasigailėk) – kintančio vėlavimo 8 balsų kanonas. Skirtingu laiku įstojantys balsai kartojami kintančiu atstumu iki paskutinės frazės, suskambančios unisonu. Kanonas lydimas erdvėje skambančiais deformuotais garsais.

Viešpatyje prieglobstis mano – liturginio teksto pagrindu, skirtingu balsų įstojimu formuojama choro harmonija, kartu su sintezatoriais bei įvairiais garsais išdėstoma skirtingose erdvės vietose.