2013

“TIKĖJIMO METŲ” IŠKILMĖS

Vidmanto Bartulio “Mišios” ir “Credo”

2013 rugsėjo 8, sekmadienis, 12 val., Šiluvos bažnyčios šventorius

Dalyvavo:
Kamerinis choras „Aidija“ (vad. Romualdas Gražinis);
Jūratė Bundzaitė, vargonai;
Dirigentas – Romualdas Gražinis.
2013-ieji metai žymi ne vieną Katalikų Bažnyčiai reikšmingą progą. Greta svarbių sukakčių, kaip Žemaitijos krikšto, Kauno arkikatedros bazilikos jubiliejų, šie metai popiežiaus Benedikto XVI paskelbti kaip Tikėjimo metai.
Šią ypatingą progą nauju kūriniu nusprendė pažymėti kompozitorius Vidmantas Bartulis. Tą padaryti kompozitorius nusprentė ypač simboliškai – parašydamas išskirtinę Credo dalį, skirtą atlikti šventų mišių metu. V. Bartulis šiam tikslui naudoja lotynišką liturginį tekstą Kaip ir anksčiau sukurtos Mišios, Credo skirtas atlikti mišriam chorui ir vargonams. Ši dalis bus inkorporuota į anksčiau parašytas kompozitoriaus mišias, kuriose senoji Credo dalis bus pakeista progine.
V.Bartulio mišias su progine Credo dalimi buvo galima išgirsti Šiluvos atlaidų metu, Tikėjimo metų ir Žemaičių krikšto 600 m. Jubiliejaus iškilmėms skirtose Šventose mišiose, 2013 m. rugsėjo 8 d. 12 val.