2018

Trakų Dievo Motinos paveikslo 300 metų karūnavimo jubiliejus

KONCERTO PROGRAMA