2014

VILNIAUS ŠV. STANISLOVO IR ŠV. VLADISLOVO ARKIKATEDROS BAZILIKOS 25 METŲ ATŠVENTINIMO SUKAKTIS

Šiuolaikinės sakralios muzikos ciklai

VILNIAUS ŠV. STANISLOVO IR ŠV. VLADISLOVO ARKIKATEDROS BAZILIKOS
25 METŲ ATŠVENTINIMO SUKAKTIS

Mišios už šešis šimtus Kauno arkikatedros bazilikos metų.

17.30 val., prieš iškilmingas šv. Mišias, ansamblis „Schola Gregoriana Vilnensis“ (vadovas Dainius Juozėnas) giedos Vakarinę liturginę valandą. Tradicinė grigališkoji psalmodija skambės lietuviškai, ragindama visą tikinčiųjų bendruomenę jungtis į bendrą Bažnyčios vakaro maldą.
18 val. vyks iškilmingos šv. Mišios dalyvaujant visiems Katedros chorams, kurias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Po šv. Mišių vyks sakralios šiuolaikinės muzikos koncertas, kuriame skambės nauji trijų Lietuvos kompozitorių kūriniai. Bus atliktos penkios Gintaro Samsono Mišių „Missa Pro Annis Sescentis Archicathedrae Basilicae Kaunensis“ dalys, Vidmanto Bartulio „Credo“ ir Algirdo Martinaičio „Obalsis Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui“.

Koncerte dalyvauja:
Laima Česlauskaitė (sopranas)
Laura Zigmantaitė (mecosopranas)
Jūratė Bundzaitė (vargonai)
M.K.Čiurlionio menų mokyklos choras;
Kamerinis choras „Aidija“ (vad.Romualdas Gražinis);
Lietuvos kamerinis orkestras (meno vad. Sergej Krylov)
Jūratė Bundzaitė, vargonai;
Dirigentas – Romualdas Gražinis.
Koncertą veda profesorius Jonas Vytautas Bruveris.

2014 m. vasario 5 dieną Vilniaus Arkikatedra bazilika minės 25 metų atšventinimo sukaktį. Ilgiau nei 500 metų kaip maldos namai veikusi šventovė 1949 m. sovietų valdžios buvo uždaryta, o grąžinta tikintiesiems tik 1988 m. rudenį ir po trumpos rekonstrukcijos 1989 m. vasario 5 d. buvo iškilmingai atšventinta. Nuo tada viena svarbiausių Lietuvos šventovių buria tikinčiuosius bendrai maldai.
Katedros grąžinimo tikintiesiems ir atšventinimo jubiliejus bus paminėtas vasario 5 d. vyksiančia bendra malda, iškilmingomis šv. Mišiomis bei sakralinės muzikos koncertu.
Sakralios šiuolaikinės muzikos koncerte skambės nauji trijų Lietuvos kompozitorių kūriniai. Bus atliktos penkios Gintaro Samsono Mišių „Missa Pro Annis Sescentis Archicathedrae Basilicae Kaunensis“ dalys, Vidmanto Bartulio „Credo“ ir Algirdo Martinaičio „Obalsis Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui“.
Kūriniai, kurie bus atliekami koncerte, sukurti 2013 m. minint išskirtines Lietuvos Katalikų Bažnyčios jubiliejines progas ir šventes.
Gintaro Samsono (g. 1962) Mišios sukurtos Kauno arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejaus paminėjimui – pirmą kartą buvo atliktos 2013 m. lapkričio mėnesį Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišių, skirtų jubiliejinių liturginių metų pabaigai, metu. Dešimties dalių kūrinys skirtas atlikti vaikų ir mišriam chorams, styginių orkestrui bei vargonams. Penkios nekintamosios mišių dalys parašytos lotyniškais liturginiais tekstais, teikiant pirmenybę krikščionių Bažnyčios tradicijoms bei prisimenant, kaip prieš 600 metų į Lietuvą atėjusi krikščionybė atsinešė savas apeigų tradicijas ir lotynų kalbą. Kintamosios Mišių dalys parašytos naudojant liturginius tekstus, verstus į lietuvių kalbą, šitaip norint pagerbti tautiškąją krikščionių bažnyčios pusę. Koncerte skambės ne visas dešimties dalių kūrinys, o tik penkios šių Mišių dalys: I. Introitas „O Jeruzale, šventasis mieste“; II. Kyrie; III. Gloria; VI. Sanctus; IX. „O dieviškoji Ostija“.
Vidmanto Bartulio (g. 1954) „Credo“ sukurtas ir dedikuotas Tikėjimo metų paminėjimui. Popiežius Benediktas XVI 2013 metus buvo paskelbęs Tikėjimo metais, todėl atsiliepdamas į Lietuvos Katalikų Bažnyčios kvietimą, šios progos įprasminimui kompozitorius sukūrė „Credo“. Premjerinis kūrinio atlikimas įvyko 2013 m. rugsėjį, Šiluvos atlaidų metu, per šv. Mišias, skirtas Tikėjimo metams, kurių metu šis kūrinys skambėjo drauge su kompozitoriaus anksčiau parašytomis Mišiomis. „Credo“ skirtas mišriam chorui ir vargonams, parašytas remiantis Apaštalų tikėjimo išpažinimo tekstu.
Algirdo Martinaičio (g. 1950) kantata „Obalsis Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui“ pirmą kartą buvo atlikta 2013 m. spalį Telšių katedroje jubiliejinių iškilmių metu. Trijų dalių kantata, skirta sopranui, mecosopranui, mišriam chorui, vargonams bei styginių orkestrui, parašyta remiantis istoriškai ir kultūriškai svarbiais tekstais: citata iš Laiško Korintiečiams (2 Kor 9,15), 45 (46) psalme, nuorašu nuo Varnių katedros altoriaus antepediumo. Kompozitorius, pagerbdamas savitą žemaičių kultūrą, panaudojo ištraukas iš Kalvarijos kalnų baigiamųjų giesmių. Siekdamas apjungti krikščioniškąją tradiciją bei tautinę kultūrą, A. Martinaitis remiasi grigališkojo choralo bei liaudies bažnytinio giedojimo tradicijomis.
Simboliška, kad nauji sakraliosios muzikos darbai, iki tol tik po kartą skambėję įvairiose Lietuvos šventovėse, atkeliauja į pagrindinę Lietuvos bažnyčią, apibendrinant praėjusius metus, prisimenant svarbias sukaktis bei istoriją, ant kurios pamato išaugo krikščioniška Bažnyčia Lietuvoje.

Gedmintė Samsonaitė